Szkolimy profesjonalnie i nowocześnie. W pełnym wymiarze godzin (30 h teoria, 4 h pomoc przedmedyczna, 30 h jazd praktycznych). Podczas nauki jazdy do każdego kursanta podchodzimy indywidualnie. Zwracamy uwagę na atmosferę szkolenia i osobiste predyspozycje szkolonego. W naszym ośrodku prowadzony jest stały nadzór pedagogiczny, a nasi wykładowcy i instruktorzy mają pedagogiczne doświadczenie.
Prowadzimy kursy obejmujące cały niezbędny zakres materiału oraz lekcje dodatkowe. Uczymy solidnie, ponieważ na drogach najważniejsza jest szeroka znajomość tematu, swoboda poruszania się w przepisach oraz praktyczna umiejętność jazdy.
Szkolimy kierowców, nie „właścicieli plastikowych kartoników”.
Zapraszamy!

 

 NAJBLIŻSZY KURS KATEGORII B - wrzesień 2013

(zebranie organizacyjne)Zapisy na kursy oraz zajęcia teoretyczne odbywają się w poniedziałki i w piątki w godzinach: 16.30-20.00 w ODK Żyrardów ul. Wittenberga 5 (sala nr.7 – pierwsze piętro) 

 

KONTAKT: 606-672-983

                     

I. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA KIEROWCÓW
UBIEGAJĄCYM SIĘ O WYDANIE PRAWA JAZDY KAT.B


Kurs prawa jazdy kat.B może rozpocząć osoba która:

1. ukończyła minimum 17 lat i 9 miesięcy (osoby niepełnoletnie mogą rozpocząć kurs za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego); do egzaminu państwowego może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i legitymuje się dowodem osobistym lub paszportem „czerwonym”
2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi
3. posiada PKK(profil kandydata na kierowce)
4. wpłaciła pierwszą ratę (otrzyma bezpłatnie materiały do nauki)
Uwaga:

 

Profil PKK należy uzyskać przed rozpoczęciem kursu.

 

Co to jest profil PKK?

 

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu. Od 19-01-2013 osoba ubiegająca się o prawo jazdy, pierwsze kroki musi skierować do wydziału komunikacji w miejscu stałego zameldowania. Należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia (wydrukować dwustronnie) Pobierz

2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, ukazującą głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

4. Zgodę, rodziców lub opiekunów, – jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat. (Obecność rodziców podczas składania dokumentów PKK umożliwi potwierdzenie podpisu przez urzędnika starostwa)

5. Posiadać przy sobie dokument tożsamości 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE!

 

Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy numer profilu kandydata (PKK). Okres oczekiwania - dwa dni robocze.

 

 


II. PŁATNOŚĆ ZA KURS

 

płatność można rozłożyć na RATY:


1 rata min. 500 zł. przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych
2 rata min. 500 zł. przed rozpoczęciem zajęć praktycznych
3 rata najpóźniej po wyjeżdżeniu 20 godzin- dopłata do pełnej kwoty za kursIII. SZKOLENIE

Kurs dla kandydatów na kierowców kat.B obejmuje min. 30 h (lekcyjnych) zajęć teoretycznych i 30 h (zegarowych) zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kończą się egzaminem wewnętrznym (bezpłatny).
Dzień i godzinę jazdy kursant ustala z instruktorem w dogodnym dla siebie terminie.IV. EGZAMIN PAŃSTWOWY

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (dotyczy osób, które rozpoczęły szkolenie przed 19 .01.2013r):

1. fotografia - 1szt /podpisana/ o wymiarach 3,5x4,5
2. świadectwo lekarskie
3. opłata za egzamin państwowy
4. podanie – wypełniane na pierwszym spotkaniu
5. zaświadczenie o ukończeniu kursu
6. dowód osobisty lub paszport (czerwony)

 

Dla kandydatów, którzy rozpoczęli szkolenie po 19.01.2013r. wymagane są następujące  dokumenty:

1. profil kandydata (PKK)

2. opłata za egzamin

3. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)


Uwaga: na życzenie kursanta w egzaminie może uczestniczyć instruktor.
W tym celu przy ustalaniu egzaminu należy złożyć odpowiedni wniosek.


Cennik egzaminu państwowego:
-egzamin pełny 170 zł.
-egzamin teoretyczny 30 zł.
-egzamin praktyczny 140 zł.

W/w opłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego na terenie WORD w Skierniewicach. Opłata bankowa – 2,50 zł
.
lub przelewem na  konto:


KB S.A. Skierniewice; 16 1500 1689 1216 8001 3549 0000

 

KONTAKT Z WORD w Skierniewicach:


czynny: od poniedziałeku do piątku w godzinach 8-17
Adres: Kaczyńskiego 7Nr. Telefonów:
Sekretariat: (0-46) 832-50-47
FAX: (0-46) 833-33-95
Centrala: (0-46) 832-50-47
Oddz. BRD: (0-46) 833-33-95 w.44
Księgowość: (0-46) 833-33-95 w.34
Biuro Obsł. Klienta: (0-46) 833-33-95 w.32

 Email: firma@skierniewice.word.pl

 

V. WARTO WIEDZIEĆ:

 

OD 19 STYCZNIA 2013 ROKU ZOSTAJE ZNIESIONY OBOWIĄZEK SZKOLENIA DODATKOWEGO PO TRZECH NIEZDANYCH EGZAMINACH Z TEORII ORAZ PRAKTYKI!!!

 

Zmiany w egzaminowaniu kandydatów na kierowców po 19.01.2013r.:

 

EGZAMIN TEORETYCZNY:

 

Czas trwania

Zdający egzamin będą musieli uporać się z zadaniami w czasie 25 minut. Czas udzielania odpowiedzi na pytania jest ograniczony.

 

Nowa forma pytań

Egzamin będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas: będzie składał się zarówno z tradycyjnych pytań, jak i filmików sytuacyjnych.

 

• Multimedialne pytania od 1 do 20: będą to wyświetlone animacje i filmiki sytuacyjne, które mają odwzorowywać najczęstsze sytuacje na drodze. Możliwe odpowiedzi: TAK/NIE.

 

• Pytania od 20 do 32: tutaj kursanci mogą wybrać odpowiedź A, B lub C. To część obejmująca pytania specjalistyczne, dotyczące danej kategorii. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

Pytania - punktacja

Kursanci będą musieli odpowiedzieć na 32 pytania. Co ciekawe, będą one różnie punktowane:

• 3 punkty – pytania mające duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• 2 punkty – pytania mające średnie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• 1 punkt – pytania mające niskie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Zła wiadomość dla zdających jest taka, że nie będą oni mogli wrócić do pytań, na które udzielili już odpowiedzi. Łącznie można uzyskać z egzaminu 74 punkty, jednak żeby zaliczyć go pozytywnie kursant musi zdobyć 68 punktów. 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY:

 

Przed przystąpieniem do egzaminunależy zwrócić uwagę na:

 

- odpowiednia obuwie

- okulary

- zapięcie pasa bezpieczeństwa

- ustawienie fotela i lusterek

- zapalenie świateł mijania!!!
 

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

 

- Jazda po placu manewrowym

- Jazda w ruchu miejskim

 

Jazda po placu manewrowym

 

Zadanie nr 1 (Na placu manewrowym)

Kandydat na kierowcę będzie musiał najpierw sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu.

Czynności kontrolno-obsługowe

 

 

Pod maską:

 

- bagnet do pomiaru poziomu oleju

- wlew oleju

- zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego

- zbiornik płynu hamulcowego

- wlew płynu spryskiwaczy

 

Światła

 

- światło biegu wstecznego - tylko na włączonym zapłonie

- światła pozycyjne (przód i tył) + podświetlenie tablicy rejestracyjnej

- światła mijania (przód)

- światła drogowe (przód) - po sprawdzeniu koniecznie wyłšczyć

- światło przeciwmgłowe z tyłu (ze światłami mijania)

- lewy kierunkowskaz

- prawy kierunkowskaz

- światła awaryjne

- światła STOP

- sygnał dźwiękowy

 

Zobacz film

 

Wnętrze pojazdu

 

Natomiast w drugim etapie - (w tym samym zadaniu nr 1) osoba egzaminowana musi przygotować się do jazdy i zaprezentować:

 

- ustawienie fotela

- siedzisko

- oparcie

- zagłówek

- ustawienie lusterek 3x

- zapięcie pasów

- uruchomienie silnika

- upewnienie się o możliwości ruszenia (czerwone kontrolki)

- zwolnienie hamulca awaryjnego

W lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, zaś w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.

 

Zobacz film

 

Zadanie nr 2 (Na placu manewrowym) - jazda po łuku

 

Egzamin praktyczny na prawo jazdy w zakresie kategorii B będzie obejmował sprawdzenie umiejętności poruszania się pojazdem (płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu - z zatrzymywaniem się na początku i końcu pasa w tzw. "kopertach" o długości 5 m).

 

W trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu powinna się odbywać zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka. Zobacz film.

 

Zadanie nr 3 (Na placu manewrowym) - górka

 

Osoba zdająca egzamin musi ruszyć z miejsca do przodu na wzniesieniu. W trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu osoba egzaminowana obowiązkowo zaciąga hamulec awaryjny, a następnie zwalnia go ruszając do przodu.

 

Jeżeli kandydatowi na kierowcę w zakresie kategorii B na placu manewrowym na przykład dwa razy zgaśnie silnik przy ruszaniu z miejsca do przodu na wzniesieniu to ocena końcowa będzie "oceną negatywną", ale egzamin nie będzie natychmiast przerywany i osoba egzaminowana może kontynuować egzamin w ruchu drogowym (chyba, że stwierdzi że nie chce dalej uczestniczyć w egzaminie). Natomiast egzamin będzie natychmiast przerywany w przypadku, gdy zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia konkretnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk albo najechanie na pachołki lub tyczki).

Zobacz film

 

 

Jazda w ruchu drogowym

 

 

 

 

Wykaz manewrów jakie egzaminator może nam polecić do wykonania w ruchu miejskim :

 

- parkowanie prostopadłe (Zobacz:    film 1,    film 2)

- parkowanie skośne (Zobacz)

- parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (Zobacz)

- zawracanie na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej (Zobacz:   film 1,    film 2,   film 3 )

- zatrzymanie w wyznaczonym miejscu (Zobacz)

 

Wykorzystano filmy instruktarzowe nakręcone przez: Szkołe Kierowców Turbo, Pabianice ul. Zamkowa 23. DZIEKUJEMY.

 

 

Zadania egzaminacyjne

 

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

 

2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

 

3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

 

4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

 

5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)

 

6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

 

8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

 

9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*

 

10. Przejazd przez przejścia dla pieszych

 

11. Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w za­kresie prawa jazdy kategorii B i B1):

 

– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parko­wania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parko­wanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

 

– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszcze­nia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odby­wa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

 

– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania po­między pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykony­wania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wy­konywania manewru nie może najechać na krawężnik.

 

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru do­puszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

 

12. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):

 

– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, za­toczki itp.),

 

– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,

 

– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

 

13. Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*

 

14. Przejazd przez tunel*

 

15. Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego

 

16. Wykonanie manewru wyprzedzania

 

17. Wykonanie manewru omijania

 

18. Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)

 

19. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

 

20. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo

 

21. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

 

22. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy

 

23. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

 

– w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości mini­mum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

 

– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

 

24. *Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

 

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

 

 W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

 

 

 

 

 

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.

 

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

 

a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

 

b) egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:

 

- zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

- osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;

 

- osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

 

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

 

1. Spowodowanie kolizji drogowej

 

2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

 

3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim

 

4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

 

5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho­dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

 

6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

 

7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

 

8. Niezastosowanie się do:

 

8.1 sygnałów świetlnych,

 

8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

 

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

 

9. Niezastosowanie się do znaków:

 

9.1 „stop”,

 

9.2 „zakaz wjazdu”,

 

9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

 

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

 

9.5 „nakaz jazdy...”*,

 

9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

 

9.7 „linia podwójna ciągła”

 

10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 

10.1 na skrzyżowaniu,

 

10.2 pojazdom szynowym,

 

10.3 rowerzystom,

 

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

 

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

 

10.6 podczas włączania się do ruchu,

 

10.7 podczas cofania

 

11. Naruszenie zakazu zawracania

 

12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h

 

13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania

 

14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

 

14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

 

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

 

14.4 na skrzyżowaniach,

 

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

 

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

 

15. Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”

 

16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

 

* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

 

 

 

Eegzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwo­wego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.

 

Minimalny czas egzaminu praktycznego w ruchu drogowym to 25 minut.    

 

 

Egzaminatorzy WORD-ów opracowali ankietę najczęściej popełnianych błędów przez kursantów, podczas zdawania egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

Tyczy się to placu manewrowego, jak i jazdy w ruchu miejskim.

 

Najczęściej popełniane błędy :

 

Podczas jazdy po mieście

 

- jazda z dala od prawej krawędzi jezdni

- nieumiejętne wykonywanie zmiany pasa ruchu (sygnalizowanie faktu a nie zamiaru - włączanie kierunkowskazu wraz z ruchem kierownicy)

- brak umiejętności oceny odległości i prędkości innych pojazdów

- zmiana pasa ruchu poprzez linię ciągłą

- lekceważenie znaków poziomych (linie, strzałki kierunkowe) i pionowych (rozpoczynanie skrętów w lewo z niewłaściwych pasów)

- słaba dynamika jazdy

- brak reagowania na zmieniające się sytuacje w ruchu drogowym, brak samodzielności

- nieodpowiednie dostosowanie prędkości do warunków na drodze,

- niedostateczne umiejętności wyprzedzania pojazdów w tym rowerzystów

- brak reakcji na zmiany sygnalizacji świetlnej

- wymuszenie pierwszeństwa przejazdu

- nieostrożne zachowanie w rejonie przejść i przystanków

- nieprawidłowe tory jazdy przy skrętach w lewo na drogach wielopasmowych w większej ilości pasów ruchu w tym samym kierunku

- brak respektowania zasady ruchu prawostronnego

 

 

Błędy charakterystyczne na poszczególnych rodzajach skrzyżowań

 

- obserwacja niewłaściwych sygnalizatorów na rozbudowanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

- opuszczanie ruchu okrężnego bez włączonego prawego kierunkowskazu

- nie rozróżnianie skrętu w lewo od zawracania

 

 

Inne błędy

 

- pokonywanie skrętów na skrzyżowaniach z wciśniętym sprzęgłem

- beztroska jazda w miejscach zagrożonych np. zbyt bliskie przejeżdżanie obok pieszych znajdujących się na drodze

- zbyt duża prędkość w obrębie szkół

- nieznajomość korzystania z dodatkowych urządzeń w pojeździe (włączanie wycieraczek lub przełączanie świateł)

- brak obserwacji znaków drogowych i niedostosowanie się do nich

 

 

Egzamin na prawo jazdy jest już za TOBĄ, zdany pozytywnie oczywiście :) . Pewnie nie możesz doczekać się, kiedy Twoje prawo jazdy będą w Twych rękach! Kliknij na ten link www.kierowca.pwpw.pl, wpisz swoje dane i dowiedz się, czy Twoje PRAWO JAZDY czeka już na CIEBIE!!!

 

 
 

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B wrzesień 2013 1350